In een pasgeborene en in een pas gestorvene tekent het levensmysterie zich ontroerend af