Laten we leven in het Nu. Daarin immers ligt ons Einde reeds besloten