alles slijt

hoop is de strohalm die

knakt van vergankelijkheid

wijs worden is de voortschrijding van

ons zondig, zwoegend zijn

en door te vluchten

en te vechten lopen wij blindelings

in de armen van ons dierbaar

lot dat wij zo graag ontlopen