de mensheid dient inmiddels de moed tot Uitsterven te beoefenen