de eigenlijke mens tracht in zijn eigen menszijn mens te zijn