De een draagt zijn ongeluk als een lichte veder, de ander sleept zijn geluk voort als een zware last