het leven: een schitterend voorstadium voor een kraaiende Dood