de mens is de soort die zichzelf opdringt aan zijn zelf