door de bank genomen heeft de mens 2 mogelijkheden om te overleven, de 1e is dat hij zijn overmoed bewaart, de 2e dat hij deze aflegt